پرداخت امن

پرداخت امن ما

مشتریان گرامی برای اولین خرید خود از فروشگاه باید برای ثبت اطلاعات خود در پایگاه داده فروشگاه هزینه را به صورت کارت به کارت و یا واریز شبا انجام دهند.

پس از انجام اولین خرید شما میتوانید تمامی مبلغ را در هنگام تحویل اجناس تصویه نمایید.

مشتریان محترم که از خاج تهران اقدام به انجام خرید می نمایند می بایست هزینه را به صورت کارت به کارت و یا واریز شبا انجام دهند.