فیلتر توسط

اندازه

اندازه

دیجیتال

اصطلاح AHD که برگرفته از عبارت Analog High Definition است.در ابتدا حداکثر رزولوشن

720P را پشتیبانی می کرد، اما امروزه در نسخه دوم این میزان به 1080P ارتقاء یافته است.

دیجیتال

یک محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 1 از 1 مورد

فیلترهای فعال