فیلتر توسط

شبکه

دوربین‌های IP که با نام دوربین‌های شبکه‌ای نیز شناخته می‌شوند، سیگنال‌های ویدئویی را

با استفاده از رمزگذار تخصصی که شامل وب سرور‌های پردازشی است، دیجیتالی می‌کنند.

با این کار دوربین‌های IP مانند سیستم‌های شبکه‌ای عمل کرده و بنابراین شما می‌توانید

تصاویر ویدئویی را نه تنها از طریق شبکه‌ی موجود، بلکه از طریق وب سرورها (اینترنت) مشاهده کنید.

شبکه

یک محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 1 از 1 مورد

فیلترهای فعال